Oświadczenie firmy Kondrat Sp. z.o.o

12.10.2013

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi z pełną odpowiedzialnością zapewniamy, że wszystkie działania spółki Kondrat Sp. z o.o. prowadzone są zgodnie z prawem, a sprzedaż alkoholu odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wskazanych i na podstawie posiadanego przez spółkę ważnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Z całą stanowczością podkreślamy także, że intencją Marka Kondrata, współwłaściciela firmy, jest popularyzowanie szeroko pojętej kultury picia wina, w której nie ma miejsca na upowszechnianie negatywnych i destruktywnych postaw. Dlatego też, wszystkie działania marki KONDRAT Wina Wybrane prowadzone są zgodnie z prawem, w oparciu o odpowiednie ekspertyzy i z poszanowaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wskazujemy także, że składanie zamówień przez internet jest w Polsce praktykowane przez większość firm zajmujących się sprzedażą win od czasu, kiedy taka techniczna możliwość się pojawiła. Nie ma żadnego przepisu, który zabraniałby takiej działalności. Polskie przepisy prawa nie wskazują na nielegalność działań polegających na umożliwieniu złożenia zamówienia na alkohol za pośrednictwem sieci internet. Żyjąc w demokratycznym państwie prawa wierzymy, że w związku z tym żadne konsekwencje nie dotkną ani kupujących, ani sprzedających.

Równocześnie zarząd spółki podkreśla, że dyskusja na temat sprzedaży alkoholu przez internet jest niezwykle ważna i potrzebna społecznie. Szczęśliwie, urzędnicy dostrzegają potrzebę unormowania tego rynku i podejmują konkretne działania w tym celu. W szczególności, że na chwilę obecną stanowiska przedstawiane przez poszczególne resorty różnią się, co potwierdza słuszność podjętych działań w celu uregulowania problematyki.

W związku z tym spółka KONDRAT apeluje do innych firm zajmujących się podobną działalnością o włączenie się do dyskusji i działań, które będą zmierzać do uregulowania kwestii sprzedaży wina przez internet w sposób precyzyjny i nie budzący wątpliwości. Gotowi jesteśmy ze swej strony przedstawić grupę ekspercką w celu zaproponowania jednoznacznych przepisów prawa. Udostępnimy również wszelkie konieczne uzasadnienia prawne i wyjaśnienia dla podmiotów, które włączą się do prac przy jednoznacznym uregulowaniu zagadnienia sprzedaży alkoholu przez internet.

Jesteśmy zainteresowani poważną merytoryczną dyskusją na ten temat, ale nie w formie bezpodstawnego, nie znajdującego oparcia w przepisach prawa, personalnego ataku medialnego na pana Marka Kondrata.

Równocześnie dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i  wspólną pasję.

Zarząd Kondrat Sp. z o.o.